vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Skladatelji, melografi, pedagozi
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

 
stara_bolnica
Stara bolnica Čakovec

Očuvanje zdravlja, prevenciju i liječenje omogućuje dobro razvijena mreža zdravstvenih objekata, oprema za kvalitetnu dijagnostiku, visoko educirani zdravstveni stručnjaci i dobro organiziran sustav zdravstvene zaštite. Tri su najvažnije ustanove koje djeluju u sustavu zdravstva – Županijska bolnica Čakovec, Dom zdravlja Čakovec i Zavod za javno zdravstvo Čakovec.
Županijska bolnica s 1 bolničkih odjela (opća kirurgija, interna medicina, ginekologija, pedijatrija, psihijatrija, opstetricija, neurologija, pulmologija, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija i anesteziologija sa središnjom jedinicom za intenzivnu njegu). U njoj je i 17 specijalističkih te  26 subspecijalističkih ordinacija sa 104 zaposlena  liječnika – od kojih je 81 specijalist – i 375 medicinskih djelatnika različitih zanimanja. Osim toga bolesnicima  u svojim  privatnim ordinacijama zdravstvene usluge mogu pružiti liječnici specijalisti: 1 internist, 2 oftalmologa i 1 neuropsihijatar.

 
bolnica_cakovec
Županijska bolnica Čakovec

Dom zdravlja je okosnica zdravstvene zaštite koja pokriva cijelo Međimurje. U njegovom sastavu djeluje 47 ugovornih ordinacija obiteljske medicine, od toga 19 ih je na užem području Čakovca. U nadležnosti Doma zdravlja su i 4 privatne ginekološke ordinacije, 41 stomatološki tim, patronažna služba koja skrbi o trudnicama, dojiljama i bolesnicima na kućnoj njezi, služba hitne medicinske pomoći s 8 liječničkih ekipa koje rade u tri smjene. Ljekarnička djelatnost na području Međimurja zastupljena je s 21 ljekarnom u kojima su zaposlena 42 djelatnika, od toga 16 magistara farmacije.
Zavod za javno zdravstvo provodi preventivnu zaštitu predškolske djece i mladeži osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te studenata; skrbi o zdravstvenim potrebama starijih ljudi; provodi higijensko-epidemiološku zaštitu te nadzire provođenje obveznih imunizacija; sudjeluje u prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju bolesti ovisnosti; nadzire mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; analizira ispravnost vode za piće, površinskih i otpadnih voda, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica; skrbi o zdravstvenoj zaštiti u izvanrednim prilikama; obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama.
Za zdravlje stanovništva na području županije skrbi ukupno 220 specijalista i doktora medicine, 53 doktora stomatologije i 58 farmaceuta. Na jednog liječnika dolazi 538, na jednog stomatologa 2 234, a na jednog farmaceuta 2 042 korisnika. Razvijenost mreže zdravstvenih ustanova na području Međimurske županije vidi se iz podatka da nema naselja kojem bi liječnička ili stomatološka ordinacija bila udaljena više od 7 km, a dobro je disperzirana i mreža ljekarničkih jedinica.
Za mnoge potrebite, kojima je zbog životnih uvjeta, posebnog društvenog ili tjelesnog stanja potrebna pomoć ili organizirana briga društva, na području Međimurske županije djeluje Centar za socijalnu skrb Čakovec, koji se početkom veljače 2010. preselio u novoizgrađene prostore. U realizaciji spomenutih zadaća sudjeluje 11 domova za starije i nemoćne osobe, dom za psihički bolesne odrasle osobe, dnevni boravak djece za što brine Caritas Varaždinske biskupije, 5 ustanova za zdravstvenu njegu u kući, 64 udomiteljske obitelji… No još uvijek je problem smanjena mogućnost zbrinjavanja psihički bolesnih osoba i nedostatak ustanova socijalne skrbi za smještaj i zbrinjavanje invalidnih osoba te djece predškolske i školske dobi.

BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković

matapurlidija_bajukpozitiv_film