vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Skladatelji, melografi, pedagozi
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

STANOVNIŠTVO

 
grb_mejdimurske_zupanije
zastava
Grb Međimurske županije
Zastava Međimurske županije

Međimurska županija najsjevernija je prirodna teritorijalna i nacionalna samoupravna cjelina jedinica, nastala 1992. konstituiranjem i uređenjem države Republike Hrvatske. Najmanja je i najgušće naseljena (162,3 st./km²) državna županija. Prema Popisu stanovništva iz 2001. godine, na površini od 724 km² u 3 grada (Čakovec, Prelog, Mursko Središće), 22 općine sa 129 naselja, živi 118 426 stanovnika prosječne starosti 37,6 godina. U obiteljskim domaćinstvima živi 84% s prosječno 2 djeteta po obitelji. S jednim roditeljem živi 18% djece. U Čakovcu i okolnim naseljima broj stanovnika raste, a u mjestima udaljenima od glavnog središta regije, uključujući gradove Prelog i Mursko Središće – pada. Međimurje je etnički najkompaktnije područje s 95,2% hrvatskog stanovništva. Oko 4% stanovništva je manjinsko (2,44% Roma, 0,44% Slovenaca, 0,21% Srba te Albanci, Rusi, Bošnjaci, Crnogorci, Ukrajinci, Rumunji, Nijemci, Česi, Makedonci, Austrijanci, Židovi, Slovaci). Prema vjerskoj opredijeljenosti 95,02% stanovnika je katoličke, 0,24% pravoslavne, 0,24% baptističke i 0,19% islamske vjeroispovjesti, 0,9% Jehovinih svjedoka, 2,3% agnostika i neizjašnjenih i 1% ateista. U inozemstvu živi 11 036 Međimuraca, od kojih je na privremenom radu 8 244, a na boravku u svojstvu članova obitelji 2 792. Zbog ekonomske migracije u zapdnoeuropske zemlje u razdoblju od 1960. do 1975. godine zabilježen je demografski pad, kao i u radoblju između osamdesetih i devedestih godina prošlog stoljeća zbog ekonomske krize, hiperinflacije i Domovinskog rata, a od 2002. prirast stanovništva od -0,6 (sa stopom nataliteta od 10,5 i stopom mortaliteta 11,1) bio je među najnižima u Hrvatskoj. Vodeći uzroci smrtnosti su bolesti cirkulacijskog sustava i zloćudni tumori. Nepismeno je 1,27% ljudi starije životne dobi. Bez završene osnovne škole je 16,49%, sa završenom osnovnom školom 30,13%, srednjoškolsko obrazovanje ima 44,82%, a višu i visoku stručnu spremu 6,39% stanovnika, što je nepovoljno u usporedbi s državnim prosjekom od 12%.

 
karta_medjimurja
www.zeljko-heimer-fame.froom.hr

Čakovec, gospodarsko, prometno, upravno, obrazovno, kulturno i političko središte Međimurske županije, ima 27 526 stanovnika. Mursko Središće koje je 1997. dobilo status grada, ima 6548 stanovnika i prometno je i gospodarsko središte Gornjega (sjeverozapadnog) Međimurja. Prelog je središte Donjega (jugoistočnog) Međimurja i ima 7871 stanovnika. Iste 1997. godine vraćen mu je status grada koji je imao od 1924. do 1962. godine.  
Međimurska županija ubraja se među najrazvijenija hrvatska područja, čemu je uvelike doprinijelo i zapošljavanje 24,2% radno sposobnog stanovništva u inozemstvu krajem 60-ih i sredinom 70-ih godina 20. stoljeća.

BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković
matapurlidija_bajukpozitiv_film