vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Skladatelji, melografi, pedagozi
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

RELJEF

Međimurje je smješteno između rijeke Drave na jugu i Mure na sjeveru i zapadu. To je kraj na krajnjem sjeveroistoku Hrvatske na dodiru Panonske nizine – nekadašnjeg dna Panonskog mora – i istočnih alpskih obronaka. Tla su lesirana (isprana), pseudoglejna (močvarna), smeđa i uz rijeke aluvijalna. Potresi nisu česti, no od 16. do 20. stoljeća zabilježeno ih je nekoliko slabijeg intenziteta.   

 
lopatinec
 

Gornje Međimurje na zapadu dodiruje obronke Alpa. U naselju Vučetinec najviši je vrh Međimurja – Mohokos, visok 344 metra. Gornje Međimurje ubraja se među najčišća i najzelenija regionalna područja. Obiluje brojnim vodotocima, pitkim i ljekovitim izvorima među kojima svakako valja spomenuti poznate toplice u Vučkovcu kraj Svetog Martina na Muri. Lokalni geotermalni izvori otkriveni 1911. godine, bogati hidrogen-karbonatom i natrijevim kloridom, temperature 34°C, pomažu u liječenju kosti, zglobova, mišića i mekih tkiva.
Zbog nalazišta katrana, nafte i zemnog plina koji su se iskorištavali krajem 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća, 1901. godine izgrađen je prvi hrvatski naftovod od Selnice do Murskog Središća. U prvoj polovici 20. stoljeća Iz ugljenokopa u okolici Murskog Središća po uskotračnoj pruzi parnom se vučom prevozio mrki ugljen do odredišta. Na temelju pokusnih bušenja 1984. godine, utvrđeno je da međimurske rezerve ugljena iznose oko 200 milijuna tona, ali eksploataciju onemogućuje velika opasnost od površinskih i podzemnih voda.

 
donje_medjimurje
Foto: Bojan Damiš

Donje Međimurje – Dravsko-mursku nizinu – na istoku i jugu obilježava nizinski reljef blago nagnut prema istoku, u smjeru otjecanja vodenih tokova rijeka Mure kao sjeverne i istočne te Drave kao njegove južne granice.

BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Suvremeno doba
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković
matapurlidija_bajukpozitiv_film