vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Skladatelji, melografi, pedagozi
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

GLAZBENI RANDEVOUZ

Hrvatski tradicijski napjevi iz Međimurja pod utjecajem su glazbenih čimbenika crkvene, dvorske i gradske glazbe, kao i tradicijskih napjeva susjednih regija i etniciteta koje i sami obogaćuju, te profesionalnoga i autorskoga rada pojedinih glazbenika.
Vinko Žganec razmatrao je mogućnosti nastanka utjecaja stranih glazbenih čimbenika na regionalnu glazbenu baštinu: dominacijom jednog naroda nad drugim, radijacijom glazbene umjetnosti većeg naroda na manje i dobrovoljnom recepcijom jedne skupine naroda od druge. Povijesna zbilja pokazuje da svaki oblik potcjenjivanja i represije izaziva otpor ugroženih etničkih skupina prema onim moćnijima.

etnicki_randevouz

ETNIČKI

I dok je etnomuzikolog Vinko Žganec upozoravao na moguće glazbene prežitke nakadašnjih Panonskih Slavena, povijesna je činjenica antički suživot starosjedilačkoga keltskog stanovništva s dosluženim rimskim vojnicima na tlu Međimurja, dakle i utjecaj keltske glazbe na hrvatsku tradicijsku glazbu...
»

 
raspelo

SVJETOVNI I DUHOVNI

Kad su daroviti seljaci autori stihova na instrumentalnu melodiju, primjerice u izvedbi crkvenih orguljaša, riječ je o folklorizaciji crkvene skladbe. Kada se duhovni tekstovi ciljano potpisuju pod melodije svjetovnih napjeva, radi se o kontrafakturi...
»

 
note

RURALNI I URBANI

Susretanje, doticanje i prožimanje tradicijskih i glazbenih strujanja dvorske i građanske glazbe dokumentirano možemo pratiti od sredine 15. st. do danas, vjerojatno posredstvom školovanih ‘dijaka’ koji su zarađivali službujući kao pisari...
»

 
note

OSNOVNA IZVEDBA I INAČICE

Čeh Ludvik Kuba, čija su se etnomuziološka istraživanja protezala i na hrvatski glazbeni folklor, uočio je promjenjivost napjeva tradicijske popijevke, na što se nadovezala Žgančeva misao o inačicama koje ukazuju na njezinu životnost...
»

 
BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Suvremeno doba
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković
matapurlidija_bajukpozitiv_film