vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

FORTUNAT PINTARIĆ

Glazbeni pedagog i skladatelj Fortunat Pintarić rodio se 1798. u Čakovcu. U Varaždinu je pohađao gimnaziju, glazbeno se obrazovao i orguljao. Napustivši novicijat u Ivaniću, u Zagrebu je studirao filozofiju i teologiju, istodobno učeći orgulje kod orguljaša zagrebačke prvostolnice Franje Langera. Za svećenika je zaređen 1821. godine. Do 1926. godine, kada je postao gvardijan zagrebačkoga Franjevačkog samostana, radio je kao magistar klerik, kantor, orguljaš, učitelj orguljanja i pjevanja. Od 1830. do 1832. bio je vikar samostana u Varaždinu. Iz Zagreba se 1835. vratio u Varaždin gdje je od 1852. radio kao gimnazijski profesor. Od 1857. bio je tajnik Provincije sv. Ladislava kralja u Zagrebu, gvardijan franjevačkog samostana od 1860. u Virovitici i od 1866. u Koprivnici gdje je umro nakon godinu dana.

 
pintaric
 

Priključivši se ilirskom pokretu, skladao je na hrvatskom jeziku. U kantualu Crkvena lira kojeg je obrađivao, izvjestio je o novim spoznajama u svezi s prijepisom i nestankom njegova originala.

 
pintaric
pintaric
 

Pintarić je autor 28 misa, zatim 21 orfetorija, himni i popijevki u okviru duhovnih vokalnih i vokalno-instrumentalnih skladbi te 27 instrumentalnih skladbi. Svoja je djela skladao u ciklusima. Prvi je hrvatski skladatelj fuga. Muzikolog i skladatelj Miho Demović kulturnoj je javnosti 1999. godine, povodom 150 obljetnice objavljivanja prve hrvatske štokavske crkvene pjesmarice za školsku mladež, predstavio Knjigu pjesmah Fortunata Pintarića, čiji najstariji napjevi datiraju u 11. stoljeće. Muzikologinja Marija Riman i franjevac Petar Antun Kinderić 1998. objavili su sveobuhvatnu knjigu o Pintarićevu životu i djelu - Hrvatski skladatelj Fortunat Pintarić. Njegova glazbena ostavština većinom nije sačuvana.
Osnovna glazbena škola u Koprivnici nazvana je njegovim imenom.

BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Suvremeno doba
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković
matapurlidija_bajukpozitiv_film