vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Skladatelji, melografi, pedagozi
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

OSNOVNA IZVEDBA I INAČICE

Čeh Ludvik Kuba, čija su se etnomuzikološka istraživanja protezala i na hrvatski glazbeni folklor, uočio je promjenjivost napjeva tradicijske popijevke, na što se nadovezala Žgančeva misao o inačicama koje ukazuju na njezinu životnost. Prema Ivanu Zvonaru, tradicijski su se napjevi uglavnom širili usmenim putem, prilagođavajući se kraju i podneblju u kojem su se pjevali, izražajnim i prozodijskim značajkama određenog jezika (ili narječja), reproduktivnim i stvaralačkim mogućnostima prenositelja i zahtjevima preventivne cenzure određene društvene zajednice.

 
note
note
 
note
 

Terenskim istraživanjem i pronalaženjem većeg broja inačica istovrsnih pjesama na širem hrvatskom području, ali i na područjima gdje su živjeli ili još žive Hrvati izvan granica matične zemlje, zajedničkim istraživačkim nastojanjima etnomuzikolozi, etnolozi, povjesničari, jezikoslovci dijalektolozi i teolozi možda bi mogli zaključiti o podrijetlu osnovnog napjeva te o putovima, načinima i razlozima njegovog širenja, uzrokovanih povijesnim, društveno-političkim i/ili gospodarskim razlozima.

BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Suvremeno doba
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković
matapurlidija_bajukpozitiv_film