vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Skladatelji, melografi, pedagozi
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

NAKLADNICI I NOTOGRAFIJA

Sustavno objavljujući obradbe međimurskih i drugih hrvatskih tradicijskih napjeva te ih namijenjujući pjevačkim društvima ogranaka Seljačke sloge, gradskim pjevačkim zborovima uz klavirsku pratnju, odnosno klavirskoj obuci, Nakladna kuća Zadruge Sklad, utemeljene 1931. godine, promicala je nacionalni zanos i među hrvatskim skladateljima usmjeravala znatiželju i spremnost za harmoniziranje tih napjeva. Uredništva periodike Glazbenog vjesnika (Naklada Hrvatskog pjevačkog saveza Zagreb), Hrvatske narodne pjesmarice (Naklada Seljačke pjevačke župe Matija Gubec Zagreb), Sklada (Naklada Sklad Zagreb), Proljeća (Naklada Slavko Modrijan Zagreb) i Jaglaca (Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare Zagreb) poticala su, naime, hrvatske skladatelje tzv. nacionalnog smjera (Vinka Žganca, Zlatka Grgoševića, Antuna Dobronića, Franju Dugana mlađeg, Mirka Kolarića, Miroslava Magdalenića, Ivana Flögla, Josipa Štolcera Slavenskog, Krstu Odaka, Mladena Stahuljaka, Josipa Vrhovskog, Miroslava Šlika, Franju Sakača, Milu Cipra, Borisa Papandopula, Rudolfa Matza, Ivu Bjelovučića, Pavla Markovca, Božidara Krnica) na harmoniziranje tradicijskih napjeva za pjevačke zborove ili glas uz glasovirsku pratnju, odnosno na stvaranje vlastitih instrumentalnih i glazbeno-scenskih djela nadahnutih hrvatskim glazbenim folklorom.

 
sklad
zganec
 

Među najistaknutije nakladnike izvan Međimurja melografiranih notnih zapisa međimurskih tradicijskih napjeva ubrajaju se: Naklada Vinko Žganec Zagreb u prvoj polovici 20. stoljeća, zatim Naklada Rirop Zagreb, Naklada Stjepan Kugli Zagreb, Naklada Hrvatskog pjevačkog saveza Zagreb, HAZU Zagreb i Naklada Seljačke pjevačke župe Matija Gubec Zagreb koje su objavljivale 20-ih, Vlastita naklada Franjo Dugan Zagreb i Naklada Zadruge Sklad Zagreb 30-ih, Naklada Slavko Modrijan Zagreb, Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare Zagreb i Naklada Hrvatskog glazbenog zavoda Zagreb 40-ih, Nakladni zavod Hrvatske Zagreb, Naklada Seljačka sloga Zagreb i Muzička naklada Zagreb 50-ih, Savez muzičkih društava (i organizacije) NR Hrvatske 60-ih, Naklada Ivan Mihoković Zagreb, Prosvjetni sabor Hrvatske 60-ih i 70-ih, Naklada Ivan Kršek Zagreb i Hrvatsko društvo skladatelja Zagreb 70-ih, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske 80-ih godina 20. st. te Hrvatski sabor kulture i IEF Zagreb krajem 20. st. i u najnovije doba.

 
mihokovic
ief
 
BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Suvremeno doba
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković
matapurlidija_bajukpozitiv_film