vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

MIROSLAV MAGDALENIĆ

Miroslav Magdalenić rođen je u siromašnoj čizmarskoj obitelji 1906. u Čakovcu. U rodnom je gradu završio osnovnu i Učiteljsku školu. Za vrijeme školovanja u Čakovcu svake je nedjelje i uz crkvene blagdane pod nadzorom profesora Janka Slogara orguljao u čakovečkoj župnoj crkvi. U Zagrebu je zarađivao privatnom podukom i vođenjem pjevačkih zborova. Diplomiravši 1940. na nastavničkom odjelu i na kompoziciji Državne muzičke akademije, bio je Slogarov, Štolcerov, Bersin i Odakov učenik. Radi poznavanja mađarskog jezika, s posla u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji premješten je na mjesto kulturnog atašea za NDH u Mađarskoj gdje je istodobno učio kod Zoltána Kodályja. Godine 1944. vratio se u Zagreb i zaposlio na Državnom konzervatoriju. Od 1945. do 1951. u rodnom je gradu bio profesor glazbe u Učiteljskoj školi, u kojoj je osnovao i veliki đački zbor. Vodio je i zbor Pjevačkog društva Naprijed. Jedan je od osnivača čakovečke Gradske glazbene škole 1946. godine. Bio je direktor zagrebačkoga Muzičkog internata i profesor teorijsko-glazbenih predmeta. Kao vrstan orguljaš osposobio je desetke Međimuraca za orguljanje i zborovođenje po međimurskim župama, više njih usmjerivši na studij glazbe, među kojima i Miroslava Vuka. Ravnateljem Državne muzičke škole imenovan je 1951. godine.

 
magdalenic
 

Njegov skladateljski opus, pjevački zborovi, vokalno-instrumentalne i instrumentalne skladbe, djela za simfonijski orkestar i filmska glazba, prožet je motivima međimurskih napjeva. Takva su njegova djela 'Međimurska'za bariton i glasovir, 'Romarska po međimurskom' na stihove Tomislava Prpića za mješoviti zbor i glasovir, čija je izvedba 1979. snimljena i objavljena na LP ploči, 'Tri ugođaja' za gudački kvartet, 'Međimurje malo' i 'Tibet robec' za mješoviti pjevački zbor, 'Scherzo', 'Simfonija u f-molu'za simfonijski orkestar i opera 'Krapinski sodec'. Harmonizirao je i obradio više od stotinu svjetovnih i duhovnih tradicijskih napjeva iz Međimurja, Hrvatskog zagorja, Podravine. Za pjevačke je zborove uglazbio izbor stihova hrvatskih pjesnika Stjepana Jakševca, Nikole Pavića, Đure Sudete, Frana Galovića, Dragutina Domjanića, Ratka Zvrka i drugih. Skladao je uglavnom vokalne i vokalno-instrumentalne skladbe. Magdalenić je melografirao stotinjak tradicijskih napjeva iz Međimurja, Podravine, Hrvatskog zagorja i Slavonije. Godine 1952. objavio je Školu za klavir za muzičke i učiteljske škole te 1961. i 1962. izvrsne udžbenike Jednoglasni solfeggio na osnovu narodnog muzičkog izraza za općeobrazovne i muzičke škole i Dvoglasni solfeggio na osnovu narodnog muzičkog izraza za općeobrazovne i muzičke škole s tumačenjima folklornih riječi i popisom hrvatskih i stranih melografa. Teorijsko-pedagoško djelo Osnove tonskog sloga I. dio i II. dio objavio je 1968. i 1969. godine. Bavio se i glazbenom publicistikom.

 
magdalenic
magdalenic
 

Godine 1947. primio je nagradu grada Čakovca i Savjeta za prosvjetu Narodne republike Hrvatske, a 1968. nagradu grada Zagreba. Umro je 1969. u rodnome gradu. Iako je prije drugoga svjetskog rata bio omiljen skladatelj, njegovo je djelo u Jugoslaviji namjerno prešućivano. Godine 1994. Čakovečki dani hrvatske glazbe Josip Štolcer Slavenski bili su posvećeni njegovu životu i djelu. Čakovečka glazbena škola koju je utemeljio današnja jeUmjetnička škola Miroslava Magdalenića.

BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Suvremeno doba
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković
matapurlidija_bajukpozitiv_film