vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

MIRKO KOLARIĆ

Višestruko nagrađivan učitelj, skladatelj, dirigent, glazbeni urednik i zborovođa Mirko Kolarić rođen je 1910. u Čakovcu. Nakon svršetka osnovne škole, školovao se u čakovečkoj Učiteljskoj školi i na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji gdje je diplomirao pjevanje, dirigiranje i kompoziciju. Zborovodio je zagrebačkim pjevačkim zborovima i službovao u Samoboru i Zagrebu. Bio je prvi dirigent zagrebačkoga katedralnog zbora i profesor pjevanja u Muškoj učiteljskoj školi. Skladao je misu koju je Crkveni zbor Branimir pjevao za vrijeme svečanosti Euharistijskog kongresa odražanog 1935. u Čakovcu. S pjevačkim zborovima kojima je rukovodio višekratno je nastupao u zemlji i u inozemstvu, a s Ćirilo-Metodskim zborom 1937. i pred Svetim Ocem u njegovoj ljetnoj rezidenciji. U Zagrebu je bio kapelnik domobranske limene glazbe. Surađivao je s Radio Zagrebom i časopisom Sklad za promicanje zborske literature.

 
kolaric
 

Obradio je i harmonizirao više od 200 međimurskih crkvenih napjeva, objavio dvadesetak skladbi na kajkavske stihove hrvatskih pjesnika, namijenivši ih izvedbama višeglasnih zborova, solo pjevačima i instrumentalistima. Uz nedovršenu operu 'Krapinski sudec' na libreto Tomislava Prpića, s motivima iz Valjevčevih, Strohalovih i Belostenčevih tekstova i nadahnutu melodikom međimurskih tradicijskih napjeva, sveukupno je skladao oko 90 skladbi. Najzačajnija su mu glazbena djela 'Himna orača', 'Himna nade', 'Hrvatska misa' u Es-duru za četveroglasni zbor i orgulje, 'Dudaš' i 'Čekamo dan'. Pisao je kritike i prikaze na teme iz glazbenog života. Godine 1934. u Ćirilometodskom vjesniku 2 objavio je tekst Međimurske pučke popijevke.

 
kolaric
kolaric
 

Uspio je pobjeći s Križnog puta u Bleiburgu. Pri jednom njegovom povratku iz Zagreba u Čakovec 1945. mučki ga je ubio poznanik. Njegovo djelo dugo je zanemarivano i prešućivano zbog političke nepodobnosti. Godine 1995. Čakovečki dani hrvatske glazbe Josip Štolcer Slavenski bili su posvećeni njegovu životu i djelu.

BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Suvremeno doba
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković
matapurlidija_bajukpozitiv_film