vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

IVAN IVANČAN STARIJI – CICO MATEKOV

Ivan Ivančan rodio se 1927. u Molvama. Osnovnu je školu završio u Krapini, gimnaziju u Zagrebu, a glazbenu školu u Varaždinu. Po svršetku zagrebačkoga Tehničkog fakulteta, na kojem je stekao zvanje diplomiranog inženjera kemijske tehnologije, 1965. diplomirao je na studiju etnologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na temu Podrijetlo i veze korčulanskih kumpanija doktorirao je na istom fakultetu. Radio je u zagrebačkim ustanovama: Etnografskom muzeju, IEF-u, Republičkom komitetu za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu, zatim u Ansamblu narodnih plesova i pjesama hrvatske Lado i u tvrtki Arto.

 
ivancan
 

Kao prvom samostalnom etnokoreologu u Hrvatskoj, cilj njegovih terenskih istraživanja u Hrvatskoj bili su plesovi, kazivanja o plesnim običajima, o instrumentalnoj pratnji plesovima i o napjevima uz plesove, istodobno i druga bogata etnološka građa. Prema stilu i strukturi plesa odredio je »plesne zone«, dok je najmanju jedinicu strukture plesa nazvao »taktmotiv«. Razvio je usporednu analizu istraživanja izvora o povijesti i podrijetlu plesa u Hrvatskoj od 13. stoljeća. Od sredine do kraja 20. st. objavio je knjige: Narodni plesovi Hrvatske I. i II. (Podravina) dio, zajedno sa Zvonkom Lovrenčićem Narodni plesovi Hrvatske III. dio Bilogora) , Istarski narodni plesovi, Narodni običaji korčulanskih kumpanija, Narodni plesovi Dalmacije I., II. i III. dio, Narodni plesovi igre u Lici, Narodni plesni običaji južne Dalmacije, Narodni plesni običaji Banije i Pounja, Narodni plesni običaji Međimurja (1987.), Narodni plesovi i plesni običaji Požeške kotline, Narodni plesni običaji Podravine I., II. i III. dio, Narodni plesni običaji u Hrvata. Objavljivao je znastvene i stručne radove te prikaze. Surađivao je s HTV-om u televizijskim emisijama Sinjska alka, Lastovski karneval, Iz Gupčeva kraja, Crveni pijetao kukuriče i drugima. Rukovodio je amaterskim Folklornim ansamblom Joža Vlahović iz Zagreba (danas FA dr. Ivana Ivančana), Ladom, zatim Međunarodnom smotrom folklora u Zagrebu te ljetnim i zimskim školama folklora, prethodnicama njegove Zagrebačke škole scenske primjene folklora za koreografe amatere i voditelje folklornih skupina koje je razradio prema pristupu svojeg prethodnika Zvonimira Ljevakovića. Za njih je 1971. napisao i objavio knjigu Folklor i scena: Priručnik za rukovodioce folklornih skupina. Njegove plesne koreografije obuhvaćaju stotinjak tematskih jedinica iz cijele Hrvatske, među kojima su rado viđene 'Podravski svati', 'Molvarski svati', 'Fašenski svati', 'Zagorski drmešari' te 'Međimorska pisana nedelja', 'Ideju regruti' i 'Jedna mala ružica' iz Međimurja. Zavičaju je 1999. posvetio knjigu Molve, narodni život i običaji, a 2004. Sjećanja i snatrenja.

 
ivancan
 

Jedan je od utemeljitelja Međunarodne smotre folklora u Zagrebu, Smotre međimurskog folklora u Donjoj Dubravi, Balkanskog festivala folklora u Ohridu i Festivala jugoslavenskog folklora u Kopru. Bio je predsjednik Društva folklorista Hrvatske, Saveza udruženja folklorista Jugoslavije i Odbora za plesnu kulturu PSH, zatim član Hrvatskog društva skladatelja, Društva baletnih umjetnika Hrvatske, te Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja. Nekoliko puta bio je hrvatski predstavnik u međunarodnim tijelima i savjetovanjima u svezi s plesnim folklorom. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrađa, među njima Ordena rada s crvenom zastavom, Ordena Republike sa srebrnim vijencem, Nagrade Saveza KUD-ova Beograda za zasluge u kulturno-umjetničkom amaterizmu, Kulturne nagrade Gradišćanskih Hrvata, Reda danice Hrvatske s likom Marka Marulića i Reda hrvatskog pletera. U zagrebačkom Institutu za etnologiju i folkloristiku čuva se njegova snimljena i obrađena zvučna i fotografska terenska građa. Umro je 2006. u rodnim Molvama.

BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Suvremeno doba
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković

matapurlidija_bajukpozitiv_film