vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Skladatelji, melografi, pedagozi
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

INFRASTRUKTURA

 
he_cakovec
HE Čakovec

Razvoj tehnologije, gospodarstva i kontinentalnog turizma temelji se na prirodnim i umjetnim resursima visokokvalitetnih podzemnih voda, na izgrađenoj infrastrukturi, bogatoj kulturnoj i prirodnoj baštini, očuvanju okoliša, te pograničnoj programskoj suradnji sa susjednim zemljama.
Vodooskrbni sustav koristi vodu vodocrpilišta Nedelišće koje je izgrađeno 1978. i 1993. godine, vodocrpilišta Prelog te pričuvnog vodocrpilišta u Sv. Mariji. Mogućnost priključenja na taj sustav ima 98% međimurskih domaćinstava, a priključeno je 78%. Do sada je kanalizacijskom mrežom obuhvaćeno oko 30% međimurskih naselja. U Čakovcu je na nju priključeno 89% kućanstava. Radi zaštite podzemnih voda i tokova Drave, Mure i Trnave, i dalje se izgrađuje planirani sustav kanalizacije i pročišćenja otpadnih voda. Velika skrb posvećuje se zaštiti i očuvanju okoliša. U svim općinama organiziran je redovit odvoz smeća i krupnog otpada.

 
he_donja_dubrava
HE Donja Dubrava

Elektrifikacija Međimurja započela je u Čakovcu 1893., a u potpunosti je dovršena 1961. godine. Dvije hidroelektrane na rijeci Dravi – Čakovec 1/Orehovica i Čakovec 2/Donja Dubrava, izgrađene 1982. i 1989. godine, svaka prosječne snage 76 MW i priključena na hrvatski energetski sustav. Izgradnjom akumulacijskih jezera otklonjena je opasnost od poplava te su stvoreni uvjeti za navodnjavanje.
Godine 1975. počinje plinofikacija Međimurja. Tada je proadila mjerno-redukcijska stanica Varaždin 2 iz koje je doveden plin za potrebe široke potrošnje u Čakovcu i u prigradskom naselju Šenkovec, iako se plinom iz lokalne bušotine od 1956. do 1968. prvo koristilo Mursko Središće. Izgradnjom plinske mreže u Nedelišću 1989. počela je druga faza plinofikacije. U 2008. instaliran kapacitet županijske plinske mreže omogućio je priključenje 98% domaćinstava, a iskorišteno je 70%.

BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković

matapurlidija_bajukpozitiv_film