vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Skladatelji, melografi, pedagozi
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

DJELATNOSTI

Domaćinstva seoskih zajednica prehranjivala su se baveći se parceliziranim plužnim poljodjelstvom po načelu rotacije jarih (heljda, ječam, proso, zob) i ozimih (pšenica, raž) poljoprivrednih kultura, zatim uzgojem tekstilnih kultura (konoplja, lan, dudov svilac), stajskim stočarstvom, svinjogojstvom i peradarstvom, povrtlarstvom (krumpir, mrkva, luk, grah, kupus, krastavac), voćarstvom (šljiva, jabuka, kruška, trešnja, višnja, orah), vinogradarstvom, šibarstvom, pčelarstvom, sabiraštvom, lovom i ribolovom.

 
krumpir
povrce
Foto: Bojan Damiš
Foto: Zlatko Vrzan

Pojavom obiteljskog obrta u mlinarstvu, kovaštvu, zidarstvu, tesarstvu, stolarstvu, kolarstvu, bačvarstvu, tokarstvu, brodarstvu, prijevozništvu, užarstvu, tkalaštvu, lončarstvu, pekarstvu, medičarstvu, svjećarstvu, licitarstvu, mesarstvu, ugostiteljstvu, kožarstvu, postolarstvu, čizmarstvu... napuštaju se starije proizvodne tradicije samostalnih obiteljskih zadruga. Rukotvorstvom su se žene (predenjem, šivanjem, čipkanjem, vezenjem) i muškarci (tkalaštvom, medičarstvom, svjećarstvom, šibarstvom, drvodjelstvom) bavili u zimskim mjesecima.

 
kola
tkalacki_stan
 
BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Suvremeno doba
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković

matapurlidija_bajukpozitiv_film