vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

MIROSLAV VUK CROATA

Muzikolog, skladatelj i pjesnik Miroslav Vuk rodio se 1930. u Mačkovcu gdje je završio osnovnu školu. Iz čakovečke glazbene škole izbačen je zbog orguljanja u crkvi. Imenovan »narodnoim neprijateljem«, pobjegao je u Sloveniju i tamo radio kao nekvalificirani zidarski radnik. U Hrvatsku se vratio krajem 1948. godine. Miroslav Magdalenić privatno ga je podučavao harmoniji, kontrapunktu i klaviru. Nakon odsluženja vojnog roka, 1960. upisao je Muzičku akademiju u Zagrebu živeći od orguljanja i vođenja dva pjevačka zbora u Maksimiru.

 
croata
 

Od 1954. radio je kao Žgančev suradnik, a od 1960. i kao njegov privatni tajnik. U Žgančevo ime 1975./76. za tisak priredivši Južnoslovjenske narodne popievke (VI. knjiga) Franje Kuhača, Crkvene popijevke iz Bačke 1977. i Narodne popijevke iz Sombora i okolice 1979. Predavao je glazbeni odgoj u zagrebačkim osnovnim školama, istodobno vodeći i učeničke glazbene sastave. Zajedno s nakladnikom Franjom Božićem 1981. objavio je melografske zapise Florijan Andrašec, hrvatske popijevke iz Međimurja s notama. Njima se, u suradnji s nakladnikom Josipom Drvoderićem, bavio i 2002. u knjizi Hrvatske crkvene i svjetovne popijevke Florijana Andrašeca. Kao vrstan glazbeni pedagog pisao je recenzije i kritike udžbenika i nastavnih programa. Neumorno je bilježio izvođenje crkvenih napjeva Hrvata u Austriji i Mađarskoj, Slovačkoj i Moravskoj. Istraživao je arhive, prepisivao je note iz zaboravljenih pjesmarica. Zahvaljujući ljubavi prema hrvatskoj popijevci i domoljublju, otuda i dodatak Croata u prezimenu, od zaborava je sačuvao znatan dio duhovne tradicijske glazbene baštine. Objavio je knjižice Hrvati u Hrvatskom Gradišću i Hrvatsku crkvenu pjesmaricu za Hrvate u Kanadi 1989. , Jačke Gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj 1991. , Hrvatske narodne popijevke i plesovi iz Draganića i okolice 1994., Hrvatske božićnice 1995., Hrvatske romarske popijevke 1996., Hrvatske uskrsnice 1998., Skladbe i život Ivana Mustača 1999. … Iz njegove rukopisne ostavštine za tisak su priređene Hrvatske crkvene popijevke kroz godinu i harmonizacije hrvatskih romarskih popijevaka.

 
vuk
uskrsnice
 

Harmonizirao je tristotinjak crkvenih i svjetovnih napjeva, skladao je tristotinjak crkvenih, domoljubnih i dječjih pjesama za solo ili zborsku izvedbu. Održao je više od stotinu predavanja iz glazbene pedagogije i muzikologije. Objavio je više stotina stručnih i prigodnih tekstova, među kojima i one o hrvatskim duhovnim napjevima iz Međimurja, o međimurskim orguljašima, o Franji Kuhaču, Vinku Žgancu, Florijanu Andrašecu, Ivanu Mustaču, Miroslavu Magdaleniću, Mirku Kolariću, Letu Lukši, Krsti Odaku i drugima. Naslikao je betlehemsku štalicu za kapelicu u svojem rodnom mjestu. Umro je 2005. u Zagrebu.

BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Suvremeno doba
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković

matapurlidija_bajukpozitiv_film