vmtgm
   
TRADICIJSKA GLAZBA
»Osnovna obilježja
»Podjela i motivsko-tematsko određenje
»Glazbeni randevouz
»Ples
»Glazbala
»Glazbene skupine
»Muzikalije
»Izvedba i javni život
»Postupci
»Izvođački stilovi i njihovi predstavnici
»Tumačenje - značenje - uloga
»Glavni znak identiteta
»Kritički osvrt
»Obrazovni sustav
 

JERKO BEZIĆ

Jerko Bezić rođen je 1929. godine u Kranju. Srednjoškolske i ratne godine proveo je u Zagrebu gdje je pohađao gimnaziju i srednju glazbenu školu. Nakon što je 1948. maturirao u Zadru, studirao je pravo i učio klavir u Ljubljani. Napustivši studij prava, u Ljubljani je 1956. diplomirao muzikologiju s temom posvećenom zadarskome glazbenom kazalištu u 19. st. Za vrijeme studija honorirao je kao stručni učitelj u ljubljanskim glazbenim školama. Nakon odsluženja vojnog roka, od 1958. do 1964. bio je asistent na Odsjeku za etnografiju i muzički folklor Instituta JAZU i nastavnik u Muzičkoj školi u Zadru. Zatim se, do umirovljenja 1999. godine, zaposlio na Odsjeku za folklornu glazbu zagrebačkog Instituta za narodnu umjetnost (danas IEF). Nakon što je 1970. u Ljubljani doktorirao na temu Razvoj i oblici glagoljaškog pjevanja u sjevernoj Dalmaciji, u Zagrebu je napredovao od mjesta znanstvenog suradnika do mjesta znanstvenog savjetnika. Istodobno je od 1966. do 1993. predavao etnomuzikologiju i od 1978. do 1993. vodio poslijediplomski studij etnomuzikologije na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Studentima etnologije zagrebačkoga Filozofskog fakulteta predavao je kolegij Osnove narodne glazbe južnih Slavena od 1986. do 1993. godine. Školske godine 1974./75. bio je voditelj etnomuzikološkoga poslijediplomskog studija na Duquesne University u Pitsburghu. Od 1968. do 1972. bio je predsjednik Društva folklorista Hrvatske, a od 1982. do 1983. Jugoslavenskog nacionalnog komiteta Međunarodnog savjeta za tradicijsku glazbu (ICTM). Bio je član međunarodne etnomuzikološke organizacije. Od 1991. bio je redoviti član HAZU na poslovima voditelja Odsjeka za etnologiju i u razdoblju od 1997. do 2003. tajnik Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju. Tradicijsku je glazbu terenski istraživao u Dalmaciji, Dalmatinskoj zagori, Slavoniji, Gradišću i u okolici Bratislave. Potaknuo je i unaprijedio razvoj etnomuzikoloških istraživanja u Hrvatskoj i oblikovanja hrvatske etnomuzikologije. Umro je 2010. u Zagrebu.

 
bezic
 

U svezi s glazbenim folklorom Međimurja, uz terenska istraživanja čije su snimke kao dokumentacijska građa pohranjene u Arhivu IEF-a, Bezić je od 1968. do 1999. u zbornicima, enciklopedijama i časopisima Narodno stvaralaštvo, Kaj, Narodna umjetnost, Zvuk, i Međimurje objavio i nekoliko rasprava, prikaza i članaka: 'Etnomuzikološki rad akademika Vinka Žganca', 'Staro i novo u napjevima običajnih kajkavskih pjesama', 'Hrvatska muzika, Akademik Vinko Žganec (1890.-1976.)', 'In memoriam počasnom predsjedniku Društva folklorista Hrvatske, akademiku Vinku Žgancu', 'Međimurska narodna pjesma: tradicijsko dobro i produkt živog narodnog stvaralaštva', 'Spontani i organizirani glazbeni život na selu u Hrvatskoj', 'Narodna (folklorna) glazba', 'Stilovi folklorne glazbe u Jugoslaviji', 'Žena – nositeljica folklorne glazbe u Međimurju', 'Elementi za klasifikaciju folklorne glazbe u Hrvatskoj', 'Etnomuzikološki pristup glazbenim djelima J. Slavenskog', 'Četiri razdoblja u etnomuzikološkom radu Vinka Žganca','Nejednake jedinice mjere u napjevima čvrstog ritma i osjetom prihvatljivi ritamski dijelovi napjeva u slobodnom ritmu u Hrvatskoj'.

 
bezic
 

Godine 1992. Hrvatsko muzikološko društvo dodijelilo mu je Nagradu Dragan Plamenac za životno djelo. Povodom njegova 70. rođendana, zaposlenici IEF-a posvetili su mu zbornik Glazba, folklor i kultura/Music, Folklore and Culture: Svečani zbornik za Jerka Bezića/Essays in Honour of Jerko Bezić.

BAZA PODATAKA - GLAZBENICI I DISKOGRAFSKA IZDANJA
»Izvorna i folklorna glazba
»Rock glazba
»Etno glazba
»Pop glazba
»Jazz glazba
»Ozbiljna glazba
»Višeglasna vokalna glazba
»Duhovna glazba
»Kompilacije
MEĐIMURJE - OPĆA OBILJEŽJA
»Prirodna obilježja
»Flora i fauna
»Horonimi
»Povijest
»Gradovi
»Etnografska baština
»Svjetonazori i duhovnost kroz vjekove
»Suvremeno doba
»Kontinentalni turizam
LITERATURA I DRUGI IZVORI | ZAHVALE | KONTAKT


Autorski projekt odobren na Natječaju PUK 2009. Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva RH | Autorica: Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja | Izvor:  >Matapur<  i >Kerykeion, lira i sandale< (multimedijalni audio-album i stručna knjiga Lidije Bajuk pred objavljivanjem) | Suradnici: Josip Bajuk, Katarina Bajuk, Ante Rozić, Nina Šala, Antun Božić | Fotografije: Ante Rozić, Josip Bajuk, Lidija Bajuk | Web master: Andrijana Marković

matapurlidija_bajukpozitiv_film